Apie projektą

Šiandien „Verslo mentorių tinklas“ veikia dvejomis kryptimis.

E. mentorystė

Ji vyksta internetinėje platformoje www.mentoriai.verslilietuva.lt, kurioje užsiregistravę vartotojai gali užduoti klausimą bet kuriam e. mentoriui ir su juo pasikonsultuoti. Konsultacijų laikas, dažnumas ar konsultuojančių mentorių skaičius nėra ribojami, tai priklauso nuo mentorystę norinčio gauti verslo atstovo ir e. mentoriaus. Daugiau informacijos apie e. mentorystę čia.

Mentorystė „Spiečiuose“

VšĮ „Versli Lietuva“ 13-oje Lietuvos regionų yra įkūrusi bendradarbystės centrus „Spiečius“. Kiekviename regione yra suburtos mentorių komandos, kurios reguliariai konsultuoja programoje dalyvaujančius verslo atstovus. Ši mentorystės programa trunka metus, o įžanginės, progreso ir baigiamosios sesijos, kuriose aptariami dalyvių iššūkiai ir pasiekimai, vyksta „Spiečiuose“. Informacija apie registraciją į naujas mentorystės „Spiečiuose“ programas skelbiama renginių kalendoriuje. Daugiau informacijos apie šią mentorystę rasite čia.

Kodėl verta būti mentoriumi ir kas gali juo tapti?

Skaitykite daugiau

Kodėl verta gauti mentorystę ir kas gali ją gauti?

Skaitykite daugiau

 

Daugiau informacijos apie VšĮ „Versli Lietuva“ Verslo mentorių tinklą, atrankos kriterijus ir veiklos organizavimą galite skaityti VšĮ „Versli Lietuva“ Verslo mentorių tinklo tvarkos apraše.