Titulinis  /  Apie projektą

Apie projektą

VERSLO MENTORIŲ TINKLAS - tai virtuali platforma, kur patyrę verslininkai susitinka su naujokais ir dalijasi savo patirtimi, žiniomis bei įgūdžiais.
 
Mentorystė – tai patyrusio ir pradedančiojo verslininkų bendravimas, siekiant padėti pradedančiajam verslininkui gauti verslo valdymo žinių iš patyrusio verslininko, patobulinti asmenines bendravimo savybes ar įgyti tam tikrų įgūdžių. Tai savanoriška ir neatlygintina veikla, naudinga abiem dalyvaujančioms pusėms. Geroji sėkmingų užsienio šalių ir Lietuvos projektų patirtis rodo, kad tai itin patraukli bei naudinga veikla, o įvairios mentorystės programos dažniausiai būna pritaikytos studentų ir verslininkų bendravimui. Šiuo projektu siekiama patrauklia forma paskatinti verslo žmonių bendradarbiavimą ir patirčių tikslinę apykaitą.
Verslo mentorių tinklas yra skirtas tradicinio ar inovatyvaus jauno verslo savininkams ir vadovams, ar tiems, kurie savo versle nori esminių pokyčių, bei vertina patyrusių verslininkų patarimus bei nori efektyviai vystyti savo verslą.

 

Verslo mentorių tinkle dalyvauja dvi pusės:

 • patyrę verslininkai, norintys perduoti/ dalintis savo patirtimi – PATYRĘ VERSLININKAI - MENTORIAI
 • pradedantys ar siekiantys esminių pokyčių savo versle verslininkai, ieškantys patarimų/patirties –  VERSLININKAI - PASLAUGOS GAVĖJAI

 

PATYRĘ VERSLININKAI – MENTORIAI:

 • sėkmingi, patyrę Lietuvos verslininkai,
 • sėkmingai vadovaujantys įmonėms ar jų padaliniams,
 • įvairių sričių specialistai, gerai išmanantys savo veiklos sritį, sukaupę reikšmingą, daugiau nei 5 metų, praktinę patirtį joje,
 • asmenys, turintys ilgametę naujų technologinių įmonių kūrimo, investavimo į startuolius ar investicijų pritraukimo patirtį.

 

VERSLININKAI - PASLAUGOS GAVĖJAI:

 • ką tik įkūrę savo verslą asmenys, norintys kokybiškai jį plėtoti,
 • tradicinio ar inovatyvaus verslo savininkai, vadovai, padalinių vadovai,
 • verslininkai, siekantys savo versle/veikloje esminių pokyčių,
 • vertinantys patyrusių verslininkų patarimus bei
 • norintys efektyviai, šiuolaikiškai vystyti savo verslą.
 
VšĮ „Versli Lietuva“ sukūrė platformą patyrusių ir pradedančiųjų verslininkų bendravimui ir patirties dalinimuisi. Sistema suteikia galimybę užsiregistravusiems vartotojams bendrauti privačiomis žinutėmis bei rezervuoti laiką mentorystės susitikimui.

 

 

Nauda patyrusiam verslininkui – mentoriui:

 • mentoriaudamas patyręs verslininkas prisidės prie verslumo Lietuvoje skatinimo, verslo kultūros auginimo, bendros ekonominės situacijos gerinimo, neatlygintinų veiklų populiarinimo.
 • mentorius turės galimybę ne tik perduoti savo turimas žinias, bet ir įgyti tam tikros praktikos iš globojamo asmens.
 • mentoriai sutvirtins jau turimus vadovavimo, konfliktų sprendimo, vadybos ir organizacinius gebėjimus, kontaktų užmezgimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Nauda pradedančiajam verslininkui:

verslo mentorių tinklas suteiks galimybę pradedančiajam ar siekiančiam esminių pokyčių verslininkui įvairiais klausimais nuosekliai konsultuotis su patyrusiais verslininkais, skirtingų sričių žinovais, sukaupusiais patirtį įvairiose srityse nuo tradicinio verslo valdymo iki investicijų pritraukimo ar inovatyvaus verslo kūrimo.