Mentorystė „Spiečiuose“

Kaip vyksta mentorystė „Spiečiuose“?

1. Mentorystės ciklas trunka 6-8 mėnesius. Jis pradedamas nuo įvadinių mentorystės sesijų, kuomet mentoriai susitinka su programoje norinčiais dalyvauti verslo atstovais.  Po įvadinės sesijos mentoriai ir programos koordinatorius pasilieka teisę sudaryti mentorystės poras bei atrinkti labiausiai motyvuotus verslininkus dalyvavimui programoje.

2. Po įvadinės sesijos dalyviai ir mentoriai yra suskirstomi poromis individualioms konsultacijoms, kurios vyksta pagal mentoriaus ir programos dalyvio sutartą grafiką, pasirinktu laiku bei komunikacijos būdu. Kiekvienas verslininkas drauge su jam priskirtu mentoriumi konsultuojasi visos programos metu.

3. Programai įpusėjus, „Spiečiuose“ (arba nuotoliniu būdu) organizuojamos progreso sesijos. Jose dalyviai pristato kartu su mentoriumi išsikeltus tikslus, uždavinius, iššūkius ir pasiektus rezultatus. Po pristatymo dalyviams patarimus duoda ne tik jo mentorius, bet ir kiti ekspertai.

4. Pasibaigus programai, „Spiečiuose“ vyksta finaliniai dalyvių pristatymai, įvertinama, ar buvo pasiekti išsikelti tikslai, pasidalinama išmoktomis pamokomis ir atradimais.

5. Šiemet mentorystės programą papildys galimybė mokymų ir teminių konsultacijų metu ugdyti tikslines verslo kompetencijas bei užmegzti naujas verslo pažintis baigiamajame kontaktiniame renginyje, kuris suburs visų miestų programos dalyvius ir mentorius!

 

Kaip užsiregistruoti į mentorystės programą „Spiečiuose“?

Registracija į verslo mentorystės programą vyksta kartą metuose. Šiuo metu registracija į programą yra baigta.

 

Kodėl verta būti mentoriumi ir kas gali juo tapti?

Skaitykite daugiau


Kodėl verta gauti mentorystę ir kas gali ją gauti?

Skaitykite daugiau


Daugiau informacijos apie Inovacijų agentūros Verslo mentorių tinklą, atrankos kriterijus ir veiklos organizavimą galite skaityti Inovacijų agentūros Verslo mentorių tinklo tvarkos apraše.